• tychy1.jpg
  • tychy2.jpg
  • tychy3.jpg

Kalendarz imprez

  • 26.11.2017 - Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych
  • 24.09.2017 - Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych
  • 27.08.2017 - Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych
  • 26.08.2017 - Tyskie Targi Śniadaniowe
  • 30.07.2017 - Tyski Jarmark Staroci i Rzeczy Używanych

Czytaj więcej: Kalendarz imprez 

„Środowisko ratujesz – odpady segregujesz” – finał kampanii edukacyjnej w Mediatece

Cztery tyskie szkoły wzięły udział w odbywającym się dziś (9.11) w Mediatece przeglądzie teatralnym pod hasłem „Środowisko ratujesz odpady segregujesz organizowanej przez Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach. Ideą przewodnią kampanii było promowanie właściwych postaw w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Okno” w Tychach z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 6 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 z oddziałami Integracyjnymi przygotowali spektakle opracowane na podstawie jednego wybranego przez szkołę, a zaproponowanego przez TZUK w Tychach tematu.

- Pierwszy dotyczył EKO adaptacji utworu literackiego - uczniowie mieli dokonać autorskiej adaptacji wybranego utworu literackiego poprzez wkomponowanie w niego treści propagujących lub/i negujących zachowania polegające na niewłaściwym zbieraniu odpadów komunalnych, paleniu odpadów, tworzeniu tzw. dzikich wysypisk – mówi Agnieszka Lyszczok – dyrektor TZUK w Tychach.

Drugi zakładał wykorzystanie elementów fantastyki i fantastyki naukowej oraz postaci komiksowych, filmowych i literackich. W podróż do krainy Narni -wykreowanym miejscu gromadzenia odpadów, gdzie toczy się spór o celowość segregowania odpadów, przestrzegania zakazu ich palenia oraz innych praktyk szkodzących środowisku naturalnemu zabrali obecnych uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Czytaj więcej: „Środowisko ratujesz – odpady segregujesz” – finał...

Jakość powietrza w Tychach sprawdzisz w telefonie

Bieżące informacje o jakości powierza w mieście można od dziś sprawdzić w miejskiej aplikacji mobilnej TREESPOT TYCHY (jest już dostępna aktualizacja aplikacji na iOS i Android). Aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Dane są także dostępne na stronie internetowej urzędu miasta. To nie wszystko - niebawem aplikacja będzie również wysyłać do użytkowników powiadomienia, gdy jakość powietrza będzie bardzo zła.

Miejska aplikacja mobilna Treespot Tychy działa od 2012 roku i cały czas się rozwija. To już nie tylko mobilny przewodnik po mieście z listą ciekawych obiektów i wydarzeń.

- W zeszłym roku został wzbogacony o usługę Zgłoś usterkę” stał się narzędziem do komunikacji z urzędem, co razem z rozkładami jazdy i aktualnościami tworzy aplikację ułatwiający życie na co dzień – mówi Iwona Ciepał – naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

 Od dziś (09.11), za pośrednictwem aplikacji tyszanie będą mogli sprawdzać jakość powietrza w Tychach.  Aplikacja, w przystępnej formie, będzie udostępniać informacje z dziesięciu miejskich czujników mierzących stężenie pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu.

W drugiej połowie listopada aplikacja będzie również wysyłać do użytkowników powiadomienia, gdy jakość powietrza będzie bardzo zła. Wysyłane będą dwa rodzaje powiadomień dlaPM10:

  •  Poziom informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia średniego 24-godzinnego: 200μg/m3
  • Poziom alarmowy stężenia średniego 24-godzinnego: 300 μg/m3

Czytaj więcej: Jakość powietrza w Tychach sprawdzisz w telefonie

Umowa na przebudowę DK44 w Tychach podpisana

Eurovia Polska S.A. przebuduje ponad 2,5-kilometrowy odcinek DK-44 w Tychach na fragmencie od węzła Wartogłowiec do ulicy Turyńskiej.

 Dziś, 2 października, w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach podpisano umowę z generalnym wykonawcą jednej z największych drogowych inwestycji w mieście w ciągu ostatnich lat

Umowę ze strony miasta podpisał Wojciech Łyko – Dyrektor MZUiM w Tychach, a ze strony generalnego wykonawcy Arkadiusz Kierkowicz Wiceprezes Zarządu Eurovia Polska SA Dyrektor Regionu Południe oraz Grzegorz Bukowski Dyrektor oddziału Mysłowice. Wartość kontraktu to 90 mln. zł.

 Eurovia ma teraz miesiąc na przygotowanie szczegółowego harmonogramu prac, jednak wiadomo już, że jeszcze w październiku rozpocznie się szczegółowa inwentaryzacja terenu budowy. Kolejny etap, to prace przygotowawcze takie jak wytyczenie trasy, wyburzanie budynków czy karczowanie. Roboty te nie będą powodowały poważniejszych utrudnień w ruchu.

 - Mówimy raczej o chwilowych i miejscowych zawężeniach jezdni – tłumaczy Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Pierwszych poważniejszych utrudnień związanych z inwestycją można spodziewać się w drugiej połowie listopada. Wówczas ruszy przebudowa kolidujących z projektem sieci.

Czytaj więcej: Umowa na przebudowę DK44 w Tychach podpisana

Tychy wybudują Dom Pomoc Społecznej

28 września br.  Arcybiskup Wiktor Skworc i Andrzej Dziuba prezydent Tychów podpisali w Tychach umowę  notarialną  dotyczącą nabycia od Archidiecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego nieruchomości położonej w Kobiórze na terenie o łącznej powierzchni 31 169 m2. Gmina nabyła te nieruchomość za kwotę 9 610 000 zł. i chce, by w tym miejscu powstał Dom Pomocy Społecznej.

 -  W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy list intencyjny w tej sprawie, cieszę się, że w ciągu kilku miesięcy udało się załatwić wszystkie formalności i dziś możemy rozpocząć realizację naszych planów. Niezwłocznie przystępujemy do pracy. W Tychach brakuje miejsc dla osób wymagających opieki.   Już teraz znaczna część osób starszych, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie mogą sprostać trudom życia codziennego jest lokowana w innych miastach na terenie naszego województwa. Mamy świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby będą jeszcze większe, a zapotrzebowanie na zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i chorym będzie rosło - mówi Andrzej Dziuba - prezydent Tychów.

W nowym Domu Pomocy Społecznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 80 osób.

 - Jestem zadowolony, że teren ten przeszedł w ręce tyskiego samorządu,  życzę, by Dom Pomocy, który na nim powstanie długo służył mieszkańcom miasta – mówił po podpisaniu aktu notarialnego Arcybiskup Wiktor Skworc.

Czytaj więcej:   Tychy wybudują Dom Pomoc Społecznej